Hotline: 0944 03 11 55

Lakeview City

By in with 0 Comments

LAKEVIEW CITY – KHU ĐÔ THỊ ĐỒNG BỘ VÀ HOÀN CHỈNH ĐẦU TIÊN TẠI QUẬN 2 Được phát triển bởi tập đoàn Novaland với hơn 30 sản phẩm căn hộ, nhà phố cao cấp trên thị trường  Đã xây dựng và đang trong giai đoạn hoàn thiện Quy mô 30,1ha. 1,1km mặt tiền đường song […]

Xem thêm

2434 Alcott Ct

By in with 0 Comments

Stunning Urban Contemporary. For those seeking the best of Urban Living!! Bright, airy open floor plan with 3 full bedrooms and 2 baths. Corner residence with 2 decks facing NorthEast and SouthEast. Contemporary European style kitchen featuring Caesar style counter tops, Fisher & Paykel dual drawer dishwasher and refrigerator. Ge Profile oven, electric range and […]

Xem thêm

1199 Pacific Hwy #110

By in with 0 Comments

Stunning Urban Contemporary. For those seeking the best of Urban Living!! Bright, airy open floor plan with 3 full bedrooms and 2 baths. Corner residence with 2 decks facing NorthEast and SouthEast. Contemporary European style kitchen featuring Caesar style counter tops, Fisher & Paykel dual drawer dishwasher and refrigerator. Ge Profile oven, electric range and […]

Xem thêm

2834 Qualtrough St

By in with 0 Comments

Stunning Urban Contemporary. For those seeking the best of Urban Living!! Bright, airy open floor plan with 3 full bedrooms and 2 baths. Corner residence with 2 decks facing NorthEast and SouthEast. Contemporary European style kitchen featuring Caesar style counter tops, Fisher & Paykel dual drawer dishwasher and refrigerator. Ge Profile oven, electric range and […]

Xem thêm

913 1st St

By in with 0 Comments

Stunning Urban Contemporary. For those seeking the best of Urban Living!! Bright, airy open floor plan with 3 full bedrooms and 2 baths. Corner residence with 2 decks facing NorthEast and SouthEast. Contemporary European style kitchen featuring Caesar style counter tops, Fisher & Paykel dual drawer dishwasher and refrigerator. Ge Profile oven, electric range and […]

Xem thêm